การรับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือก /เลือกสรรเป็นลูกจ้างรายวัน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถ ตำแหน่ผู้ช่วยเหลือคนไข้ วันที่ประกาศ 25กันยายน2563

การรับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งนัคเทคนิคการแพทย์