ติดต่อผ่ายบุคคล
042-589103 ต่อ 101
โรงพยาบาลปลาปาก
042-589103
รางวัลและความภาคภูมใจ

ข่าวสารโรงพยาบาลปลาปาก

ข่าวสารโรงพยาบาลปลาปาก

โรงพยาบาลปลาปาก

โรงพยาบาลปลาปากได้รับการสนับสนุนหน้ากากอนามัยจากสาธารณสุขจังหวันนครพนม จำนวน29กล่อง และได้จัดสรรให้สำนักงานสาธารณสุขในอำเภอจำนวน10กล่อง เพื่อกระจายให้กับบุคลากรในโรงพยาบาลส่ง่สริมสุขภาพตำลบ ในอำเภอจำนวน 9แห่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้รับการสนับสนุนหน้าการอนายมัยจากกระทรวงสาธารณสุขจำนวน851 กล่อง (42,550ชิ้น)เพื่อแจกจ่ายให็โรงพยาบาลภายในจังหวัด12แห่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ได้รับการสนับสนุนผลิตภันฑ์สำหรับทำความสะอาดมือ (แอลกฮอล์) จากสำนักงานสรรพสามิตร์พื้นที่นครพนม จำนวน 800 ลิตร เพื่อแจกจ่ายให็โรงพยาบาลภายในจังหวัด12แห่ง

โรงพยาบาลปลาปาก

หากท่านมีอาการ
มีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศา, ไอ เจ็บคอ, ครั่นเนื้อครั่นตัว, อ่อนเพลีย, หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ควรรีบมาพบแพทย์ด่วน!!!!

รูปภาพ

รูปภาพและงานกิจกรรมโรงพยาบาลปลาปาก

Business Resource
Business Resource

Business Solutions

Business Consulting
Business Consulting

Consultant

App Development
App Development

Online Store

Marketing Strategy
Marketing Strategy

Digital Marketing

ข่าวสารโรงพยาบาลปลาปาก

ข่าวสารโรงพยาบาลปลาปาก

Testimonials

What clients are say

"You guys are legendary! You guys are great and having amazing support & service. I couldn’t ask for any better. Thank you!"

Olivia Kevinson
Olivia Kevinson Founder

"You guys are legendary! You guys are great and having amazing support & service. I couldn’t ask for any better. Thank you!"

Mitchell Harris
Mitchell Harris Financer

"You guys are legendary! You guys are great and having amazing support & service. I couldn’t ask for any better. Thank you!"

Julia Cloe
Julia Cloe Sales Manager